Anh Em Chủng Sinh K.IX

Anh Em Chủng Sinh K.IX

Lớp Philipphê & Giacôbê

Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang

Xin gởi đến Quý vị lời chào chúc bình an